چاپ

مطالعات مقاوم سازی 5 باب مدارس استان یزد (سال 1386)

 


 

 

نام ساختمان: دبیرستان انتظاری یزد

متراژ تقریبی (مترمربع): 1850

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

 نام ساختمان: آموزشگاه منشی زاده یزد

متراژ تقریبی (مترمربع): 1300

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

نام ساختمان: دبیرستان یاوری یزد

متراژ تقریبی (مترمربع): 2000

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت


نام ساختمان: مجتمع آموزشی برازنده مقدم یزد

متراژ تقریبی (مترمربع): 6850

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت در قسمت سازه بنائی و تقویت اسکلت فولادی با افزودن دهانه های مهاربندی


نام ساختمان: هنرستان کاشول خان یزد

متراژ تقریبی (مترمربع): 1500

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست