صفحه اصلی  >  نفرات کلیدی
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دکتر رضا علاقه بندیان

کارشناسی، مهندسی عمران-عمران، دانشگاه مشهد 1368

کارشناسی ارشد، مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی دانشگاه تهران 1371

دکترا، مهندسی زلزله، دانشگاه توکیو ژاپن 1378

 

دکتر علی علاقه بندیان

کارشناسی، مهندسی عمران-عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران 1379

کارشناسی ارشد، مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی دانشگاه تهران 1381

دکترا، مهندسی سازه، دانشگاه توکیو ژاپن 1384

 

مهندس نوید حیدرزاده

کارشناسی، مهندسی عمران-عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران 1383

کارشناسی ارشد، مهندسی عمران-زلزله، دانشگاه صنعتی شریف 1385

 

مهندس بابک فرهمند

کارشناسی، مهندسی عمران-عمران، دانشگاه صنعتی شریف 1383

کارشناسی ارشد، مهندسی عمران-زلزله، دانشگاه صنعتی شریف 1385

 

مهندس احسان دهقانی سانیج

کارشناسی، مهندسی عمران-عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1384

کارشناسی ارشد، مهندسی عمران-سازه، دانشگاه بوعلی سینا همدان 1388

 

مهندس محسن آسودگی

کارشناسی، مهندسی برق، دانشکده فنی دانشگاه تهران 1348

کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشکده فنی دانشگاه تهران 1349

 

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست