صفحه اصلی  >  پروژه ها
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

پروژه های انجام شده و در دست انجام شرکت مهندسین مشاور بریس ایستا به شرح زیر است:


مطالعات مقاوم سازی و بازسازی معماری ، سازه و تاسیسات ساختمان دیوان عدالت اداری (سال 1393-95)


مطالعات و نظارت بر اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان 19 طبقه جمالزاده (سال 90 -1395)


مطالعات مقاوم سازی ساختمان آموزشی دانشگاه شهر کرد یه متراز 3000 متر مربع (سال 1394)


مطالعات مقاوم سازی و خدمات جنبی (آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) 6 باب مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد (سال 1392)

 


مطالعات مقاوم سازی و خدمات جنبی (آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (سال 1391)


مطالعات بهسازی لرزه ای و انجام خدمات جنبی ساختمان منطقه 2 شهر داری  یزد (سال 1391)


مطالعات و نظارت بر اجرای طرح مقاوم سازی ساختمانهای مسکن مهر (سال 1391)


مطالعات مقاوم سازی و خدمات جنبی (آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) خوابگاه شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (سال 1391)

 


مطالعات مقاوم سازی 4 باب مدارس نیمه کاره استان کهگیلویه و بویراحمد (سال 1391)

 

طراحی و نظارت بر پروژه های ساختمانی شرکت پنها (سال 1390)


طراحی و نظارت بر اجرای دو دستگاه آسانسور الحاقی ساختمان اصلی راه ­آهن (سال 1390)


مطالعات مقاوم سازی و خدمات جنبی (آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) 24 باب مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد (سال 1389)


نظارت بر اجرای طرح مقاوم سازی مدارس استان یزد (سال 1389)


مطالعات مقاوم سازی و خدمات جنبی (آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) 14 باب مدارس استان چهارمحال و بختیاری (سال 1388)


مطالعات مقاوم سازی 7 باب مدارس استان یزد (سال 1388)


مطالعات مقاوم سازی 5 باب مدارس نیمه کاره استان یزد (سال 1388)


مطالعات مقاوم سازی 5 باب مدارس استان یزد (سال 1386)


مطالعات مقاوم سازی و خدمات جنبی (آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) 3 باب مدارس استان یزد (سال 1385)


خدمات فنی و مهندسی ساختمان مرکزی وزارت کشور (سال 1384)


مطالعات مقاوم سازی ساختمان مخابرات PC بم (سال 1383)

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست