صفحه اصلی  >  فعالیتهای پژوهشی
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

برگزاری کارگاه های آموزشی

- برگزاری کارگاه آموزشی لرزش اجباری ساختمانهای با مصالح بنایی در شهر بم با همکاری مرکز توسعه منطقه ای سازمان ملل متحد، (UNCRD (United Nation Center for Regional Development

- برگزاری نمایشگاه عکسی از ساختمانهای آسيب ديده در زلزله آوج-چنگوله با همکاری انجمن علوم بلایایی طبیعی ژاپن (Japan Society for Natural Disaster Science)

- مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بهسازی لرزه­ای ساختمانهای موجود در اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزد


 

مشارکت در تهیه دستورالعمل های فنی

- مشارکت در تدوین چک ليست ارزيابی سريع آسيب پذيری لرزه ای ساختمانهای اماکن ن.م.

 

مقالات ارائه شده توسط کارکنان شرکت مهندسین مشاور بریس ایستا

Alaghebandian, R. (Oct. 1992). “Concrete High Rise Buildings,” The Magazine of the Civil Eng., Sharif University of Technology, No. 8, Tehran, Iran, pp. 6.

Alaghebandian, R. and Bargi, K. (Sep. 1996). “Dynamic Characteristics of RC-Framed Tube-in-Tube Linear Systems,” Summaries of Technical Papers, Annual Meeting of Architectural Institute of Japan, Kinki, Japan, B-1, pp. 369.

Alaghebandian, R. (Nov. 1997). “Building Damages During the Iran-Qayen (Ardakul) Earthquake of May 10, 1997,” Research Report, Otani & Shiohara Laboratory, Department of Architecture, The University of Tokyo, Japan, 23 pages.

Alaghebandian, R. et al. (1997). “Preliminary Report of the Damage Due to the Qayen Earthquake of 1997, Northeast IRAN,” Journal of Natural Disaster Science, Vol. 19, No. 1, Kyoto, Japan, pp. 67-81.

Alaghebandian, R. et al. (March 1998). “Reconnaissance Report on the Damage due to the Qayen Earthquake of May 10, 1997 in Northeast IRAN,” Research Report, Supported by the Ministry of Education, Science, Sports, and Culture of Japan, Grant No. 09400004, Faculty of Engineering, Tokyo University, Tokyo, Japan.

Alaghebandian, R., Shiohara, H. and Otani, S. (1998). “Damage of Reinforced Concrete Frame Structures during the Iran-Qayen (Ardakul) Earthquake of May 10, 1997,” Proceeding of the Japan Concrete Institute, Vol. 20, No. 3, Tokyo, Japan, pp. 43-48.

Alaghebandian, R., Shiohara, H. and Otani, S. (Sep. 1998). “Non-Linear Response of R/C Framed Buildings Subjected to Horizontal and Vertical Seismic Motion,” Summaries of Technical Papers, Annual Meeting of Architectural Institute of Japan, Kyushu, Japan, C-2, pp. 11.

Alaghebandian, R., Shiohara, H. and Otani, S. (Oct. 1998). “Effects of Distributed Mass on Non-Linear Earthquake Response of R/C Moment Resisting Frame Subjected to Horizontal and Vertical Motion,” Proceedings of the Third Symposium on the Urban Disasters by Near-Field Earthquakes, Hokkaido, Japan, pp. 287-290.

Alaghebandian, R., Shiohara, H. and Otani, S. (Sep. 1999). “Effect of Distributed Mass on Non-Linear Response of R/C Frames,” Summaries of Technical Papers, Annual Meeting of Architectural Institute of Japan, Hiroshima, Japan, C-2, pp. 693.

Alaghebandian, R., Shiohara, H. and Otani, S. (Jan. 2000). “Effects of the Distributed Mass on Earthquake Response of Reinforced Concrete Frames,” 12th World Conferences on Earthquake Engineering, Paper No. 2230, Topic 06, Structural Engineering, Auckland, New Zealand.

Alaghebandian, R., Otani, S. and Shiohara, H. (March 2000). “Nonlinear Earthquake Response of R/C Frames with Distributed Mass subjected to Horizontal and Vertical Motions,” Journal of Structural Engineering, Architectural Institute of Japan, Vol. 46B, Tokyo, Japan, pp. 89-96.

Alaghebandian, R., Shiohara, H. and Otani, S. (June 2000). “Effect of Distributed Mass and Vertical Motion on Axial Forces of Columns in R/C Moment Resisting Frames,” Proceeding of the Japan Concrete Institute, Vol. 22, No. 3, Tokyo, Japan, pp. 547-552.

Alaghebandian, R., Shiohara, H. and Otani, S. (Sep. 2000). “Effect of Vertical Motion on Axial Forces in Columns of R/C Buildings,” Summaries of Technical Papers, Annual Meeting of Architectural Institute of Japan.

مهندس اميدرضا عبدی، دکتر رضا علاقه بنديان، "رفتار هيسترزيس اعضای بتن مسلح با ميلگرد ساده"، دانشکده فنی دانشگاه تهران

مهندس آرش امامی صالح، مهندس امير محسنی، دکتر رضا علاقه بنديان، " طبقه بندی اجزای غير سازه­ای بر اساس شکل عملکرد، نوع مهار شدگی و چگونگی اتصال به سازه جهت ساده سازی ارزيابی خطر پذيری"

Heidarzadeh, N., Razavi, S.M., Shamsaie, N., (2006). “Behavior Study of High Impact Resistant Reinforced Concrete Frames using Crack Conduction Method”, 8th Biennial ASME Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Torino, Italy.

Heidarzadeh, N., Maleki, S., (2007) “Investigation of Free In-plane Vibration of Curved bridges”, 8PCEE conference, Singapore.

دکتر محمد شکرچی زاده، مهندس نويد حيدرزاده، مهندس سيد محمد رضوی،  "مقايسه اوليه بين کاربرد کامپوزيتهای FRP و ورقهای فولادی برای بهسازی پانلهای همبند ديوارهای برشی در سازه برج ۵۶ طبقه تهران"، همايش بهسازی لرزه­ای برج تهران، دانشگاه تهران، آبان ماه 1386

Navid HEIDARZADEH, Babak FARAHMAND, Mohammad SHEKARCHIZADEH et al. “EFFECT OF ASR MICROCRACKING ON LOAD BEARING CAPACITY AND SERVICEABILLITY OF WAFFLE SLABS”, 4th International Conference on Construction Materials:, Performance, Innovations and Structural Implications, CONMAT; Japan,2009

Farahmand, M.A. Ghannad and A.H. Jafarieh. “AN EQUIVALENT DAMPING MODEL FOR DIRECT DISPLACEMENT-BASED DESIGN”, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, 2006

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست