صفحه اصلی  >  مطالعات مقاوم سازی و خدمات جنبی
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل


مطالعات مقاوم سازی و خدمات جنبی (آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
)

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (سال 1391)


 

کارفرما : دانشگاه شهرکرد

محل اجرا: شهرکرد

متراژ: 8.900 مترمربع

شرح عملیات: مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای بخشهای دهگانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد همراه با انجام آزمایشهای خدمات جنبی شامل آزمایش ژئوتکنیک و مقاومت مصالح (در دست انجام)

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست