صفحه اصلی  >  مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

از جمله روشهای متداول برای مقاوم سازی یا بهسازی لرزه ای کلی ساختمانهای فولادی میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

- افزودن دیوارهای برشی جدید به صورت منفرد یا به صورت دیوارهای برشی همبند یا متعامد

- افزودن مهاربندهای فولادی یا دیوارهای برشی فولادی درون قابهای بتنی موجود

- افزودن قابهای خمشی فولادی یا قابهای فولادی مهاربندی شده در پیرامون ساختمان

- استفاده از میراگرها (Damper) یا جداسازهای لرزه ای (Base Isolation) به منظور کاهش بازتاب لرزه ای

- سبکسازی ساختمان به منظور کاهش نیروهای اینرسی لرزه ای

 


از جمله روشهای متداول برای مقاوم سازی یا بهسازی لرزه ای موضعی ساختمانهای فولادی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- تقویت تیرها و ستونهای فولادی با جوش دادن ورقهای تقویتی جدید

- تقویت اعضا با آرماتورگذاری و بتن ریزی پیرامون مقاطع فولادی و تبدیل آنها به مقاطع  کامپوزیت

از جمله روشهای متداول برای مقاوم سازی و بهسازی اعضای بتنی آسیب دیده در شرایط محیطی خورنده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- زنگ زدایی و جوش دادن ورقهای تقویتی و استفاده از روکشهای محافظ پلیمری

- مدفون نمودن مقاطع در بتن

- حفاظت کاتدی

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست