صفحه اصلی  >  مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

از جمله روشهای متداول برای مقاوم سازی یا بهسازی لرزه ای کلی ساختمانهای بنائی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- بهسازی سیستم کلاف بندی با افزودن ورق یا پروفیلهای فولادی، کلاف بتنی درجا یا اجرای لایه ای از بتن مسلح به روش شاتکریت

- افزودن دیوارهای برشی بتن آرمه جدید به صورت منفرد یا به صورت دیوارهای برشی همبند یا متعامد

- اجرای یک لایه بتن مسلح به روش شاتکریت بر روی دیوارهای آجری موجود

- سوارخکاری و مسلح سازی دیوارهای آجری موجود در امتداد قائم به منظور افزایش شکل پذیری و اعمال تنش پیش تنیدگی به منظور افزایش مقاومت برشی

- پرکردن بازشوهای بزرگ و افزودن دیوارهای باربر

- سبکسازی ساختمان به منظور کاهش نیروهای اینرسی لرزه ای

- تامین انسجام سقفهای طاق ضربی

از جمله روشهای متداول برای مقاوم سازی یا بهسازی لرزه ای موضعی ساختمانهای بنایی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- اصلاح سیستم کلاف بندی

- ملات پاشی بر روی دیوار به منظور افزایش مقاومت برشی و پرکردن بندها


 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست