صفحه اصلی  >  طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

طراحی لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی

قابهای خمشی فولادی به دلیل ایجاد کمترین تداخل با معماری ساختمان، متداول ترین نوع سازه های فولادی می باشند . رعایت ملاحظات لرزه ای در طراحی اتصالات تیر-ستون برای جلوگیری از ایجاد مدهای گسیختگی ترد، کنترل لاغری اجزای مقاطع فولادی برای حصول به ظرفیت خمیری و شکل پذیری مورد نیاز، محدود نمودن اثرات ناشی  از اندرکنش بارمحوری-تغییرمکان جانبی (P-Δ) و در نهایت بهینه سازی وزن فولاد مصرفی، از مهمترین مسائل طراحی لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی می باشد


طراحی لرزه ای سازه های فولادی با مهاربندی

قابهای فولادی مهاربندی شده به دلیل استفاده عمده از عملکرد محوری ستونها و  مهاربندها در تامین سختی و ظرفیت باربری جانبی، یکی از پر بازده ترین سیستمهای سازه ای می باشد. رعایت ملاحظات لرزه ای در   طراحی اتصالات مهاربند به قاب و مقابله با آثار ناشی از کمانش مهاربندها در فشار، کنترل ستونهای طرفین مهاربندها در مقابل  کمانش (Buckling) و برکنش (Uplift)، کنترل تیر در مهاربندهای متقارب غیر هم مرکز و رعایت ملاحظات لرزه ای در  طراحی تیر پیوند در مهاربندهای واگرا (EBF) از مهمترین مسائل طراحی لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی می باشد.


 

طراحی لرزه ای سازه های فولادی با دیوارهای برشی ساخته شده از ورق فولادی

قابهای فولادی با دیوارهای برشی فولادی یکی از سیستمهای نوین باربر لرزه ای می باشد که در سالهای اخیر بویژه برای ساختمانهای بلند مرتبه مورد توجه قرار گرفته اند. از مزایای این سیستم در مقایسه با دیوارهای برشی فولادی می توان  به سبک بودن،  امکان اجرای آن به صورت پیش ساخته و سهولت در ایجاد بازشو، اشاره نمود. رعایت ملاحظات لرزه ای در طراحی دیوارهای برشی با توجه به نسبت ابعاد به ضخامت، تعیین مودهای کمانش کلی و موضعی و چیدمان سخت کننده ها، نحوه اتصال دیوار برشی فولادی به ستونهای طرفین و کنترل ستونهای طرفین در  مقابل کمانش (Buckling) و برکنش (Uplift)، از مهمترین مسائل طراحی لرزه ای دیوارهای برشی فولادی می باشد.

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست