صفحه اصلی  >  طراحی لرزه ای ساختمانهای بتنی
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

طراحی لرزه ای سازه های قاب خمشی بتن آرمه

قابهای خمشی بتنی یکی از متداول ترین نوع سازه های ساختمانی می باشند. رعایت ملاحظات لرزه ای در تعیین ابعاد مقاطع و جزئیات آرماتورگذاری، کنترل تراکم آرماتورها در اعضا بویژه در محل اتصالات تیر-ستون و بهینه سازی ابعاد مقاطع برای کنترل توام تغییرمکان جانبی و وزن سازه، از مهمترین مسائل طراحی لرزه ای سازه های قاب خمشی بتنی می باشد.

 


طراحی لرزه ای سازه های دیوار برشی بتن آرمه

دیوارهای برشی بتن آرمه دارای عملکرد بسیار مطلوبی در زلزله بوده و در صورت استفاده از آن در قابهای خمشی بتن آرمه یا قابهای فولادی، سختی، مقاومت و شکل پذیری سازه به میزان چشمگیری ارتقا می یابد. رعایت ملاحظات لرزه ای در تعیین ابعاد و جزئیات آرماتورگذاری المانهای مرزی دیوار، جزئیات آرماتورگذاری تیرهای همبند دیوارهای برشی، کنترل اثر توام بار محوری و تلاشهای برشی بویژه در ساختمانهای بلند مرتبه و دیوارهای برشی همبند یا متعامد، چیدمان دیوارها برای کاهش اثرات ناشی از پیچش و طراحی شالوده برای لنگرهای ایجاد شده در پای دیوار، از مهمترین مسائل طراحی لرزه ای دیوارهای برشی می باشد.


طراحی لرزه ای سازه های پیش ساخته بتن آرمه

ساختمانهای پیش ساخته بتن آرمه عمدتا برای پروژه های انبوه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. متداول ترین نوع این سیستمها، دیوارهای باربر بتنی و دال بتنی پیش ساخته با اتصالات خشک پس تنیده یا تیر و ستون پیش ساخته با اتصالات تر میباشد. در سیستم دیوارهای پیش ساخته پس کشیده با اتصال خشک، تعیین سطح مقطع و نیروی پس کشیدگی برای محدود نمودن تغییرشکلهای پسماند، تعیین مشخصات درزها و المانهای متصل کننده قائم و میزان اتلاف انرژی آن وکنترل تنش فشاری در لبه های دیوار و تنش مماسی در اتصالات، از مهمترین مسائل طراحی لرزه ای می باشد.

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست