صفحه اصلی  >  طراحی سیستمهای نوین لرزه ای
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

سیستمهای جداساز لرزه ای

در سیستمهای جداساز لرزه ای، حرکات سازه توسط جدایش گرهای لرزه ای از حرکات شدید زمین جدا می شود. دو نوع جدایش گر برای سیستم های سازه ای مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند  از:
جدایشگر (NRM (Natural Rubber Bearing
جدایشگر (LRB (Lead Rubber Bearing

 


 

سیستمهای میراگر (جاذب) انرژی

سیستمهای میراگر انرژی ابزارهایی هستند که نوسانات جانبی ناشی از باد یا زلزله را مستهلک نموده و تغییرمکان کلی سازه و تلاشهای داخلی ایجاد شده در اجزای سازه ای را کاهش می دهند. از میراگرها می توان به صورت  ترکیبی با سیستم مهاربندی یا جداساز لرزه ای استفاده نمود. این سیستمها به سه نوع کنترل غیر فعال (Passive)، فعال (Active) و نیمه فعال (Semi-active) قابل تقسیم بندی می باشند.

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست