صفحه اصلی  >  بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

- کنترل عملکرد و حفظ بهره برداری از اجزای غیرسازه ای در زمان وقوع زلزله، بويژه در ساختمانهای امدادی، مراکز مخابراتی، مراکز تجاری و پر ازدحام و ساختمانهای اداری مهم

- طراحی لرزه ای اتصالات اجزای غیرسازه ای به سازه جهت محدود نمودن خسارتهای جانی و مالی در زمان وقوع زلزله

- بررسی اثرات ناشی از ارتعاشات وارده از ماشین آلات یا تجهیزات به سازه

- بررسی نحوه افزودن اجزای غیرسازه ای الحاقی به ساختمانهای موجود که در طراحی اولیه پیش بینی نشده اند، نظیر آسانسورها و پله های برقی، تاسیسات حرارتی و برودتی سنگین، مخازن حجیم مایعات

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست