صفحه اصلی  >  تحلیل خطر ارزه ای و آنالیز ریسک
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

- تعیین شتاب مبنای طرح،  طیف طرح  و  یا تولید شتابنگاشتهای مصنوعی،  متناسب با مشخصات  ساختگاه،  گسلهای موجود  و سابقه زمین لرزه های پیشین

- تخمین خرابی بسته به مشخصات سازه و سطح خطر لرزه ای

- تخمین احتمالاتی میزان خسارت در مقابل هزینه اولیه ساخت، متناسب  با طول  عمر مورد نیاز سازه به منظور انتخاب سطح خطر لرزه ای برای طراحی سازه های جدید

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست