صفحه اصلی  >  مطالعات مقاوم سازی و بازسازی معماری، سازه و تاسیسات ساختمان دیوان عدالت اداریمطالعات مقاوم سازی و بازسازی معماری، سازه و تاسیسات ساختمان دیوان عدالت اداری

 مطالعات مقاوم سازی و بازسازی معماری، سازه و تاسیسات ساختمان دیوان عدالت اداری

 

متراژ :18000 متر مربع

 

شرح فعالیت های انجام شده :مطالعات مقاوم سازی و بازسازی معماری، سازه و تاسیسات ساختمان دیوان عدالت اداری

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست