صفحه اصلی
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مطالعات مقاوم سازی و خدمات جنبی (آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) 24 باب مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد (سال 1389 )نام ساختمان: دبستان ام البنین تل خسرو

متراژ تقریبی (مترمربع): 1400

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دو هسته برشی از دیوارهای برشی داخل ساختمان


نام ساختمان: دبستان امام علی سپیدار

متراژ تقریبی (مترمربع): 850

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت


 

نام ساختمان: دبستان حضرت بتول یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 800

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

 


 

نام ساختمان: دبستان شهید انوری یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1560

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

 


 

نام ساختمان: دبستان 17 شهریور یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1640

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دو هسته برشی از دیوارهای برشی داخل ساختمان

 


 

نام ساختمان: دبیرستان امام خمینی توت نده

متراژ تقریبی (مترمربع): 1200

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

 


 

نام ساختمان: دبیرستان حجت یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1520

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دهانه های دیوارهای برشی در داخل ساختمان

 


 

نام ساختمان: دبیرستان حضرت آسیه یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 880

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و  تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

 


 

نام ساختمان: دبیرستان رضوان سپیدار

متراژ تقریبی (مترمربع): 1700

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دهانه های مهاربندی جدید

 


 

نام ساختمان: دبیرستان خدیجه کبری چیتاب

متراژ تقریبی (مترمربع): 900

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

 


 

 

نام ساختمان: دبیرستان رضوان مارگون

متراژ تقریبی (مترمربع): 1700

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دهانه های مهاربندی جدید

 

 


 

نام ساختمان: دبیرستان صیاد شیرازی تنگ سرخ

متراژ تقریبی (مترمربع): 920

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی با نوارهای لرزه ای

 


 

نام ساختمان: دبیرستان عشایر گنجه ای

متراژ تقریبی (مترمربع): 1000

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

 


 

نام ساختمان: دبیرستان عصمت یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1700

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دو هسته برشی از دیوارهای برشی داخل ساختمان

 


 

نام ساختمان: دبیرستان علامه امینی سیسخت

متراژ تقریبی (مترمربع): 1350

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دو هسته برشی از دیوارهای برشی داخل ساختمان

 


 

نام ساختمان: دبیرستان فاطمه الزهرا چناربرم

متراژ تقریبی (مترمربع): 700

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دهانه های مهاربندی جدید

 


 

نام ساختمان: دبیرستان فرزانگان یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1660

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دهانه های مهاربندی جدید

 


 

نام ساختمان: دبیرستان فضیلت یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1080

طرح بهسازی انتخابی: تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

 


 

نام ساختمان: دبیرستان معارف اسلامی یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1550

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دو هسته برشی از دیوارهای برشی داخل ساختمان

 


 

نام ساختمان: دبیرستان نیمه متمرکز شاهد یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1900

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دو هسته برشی از دیوارهای برشی داخل ساختمان

 


 

نام ساختمان: راهنمائی شاهد یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1440

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دهانه های مهاربندی جدید

 


 

نام ساختمان: راهنمائی شهدای چنارستان

متراژ تقریبی (مترمربع): 810

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی با نوارهای لرزه ای

 


 

نام ساختمان: راهنمائی فرزانگان یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1640

طرح بهسازی انتخابی: افزودن دو هسته برشی از دیوارهای برشی داخل ساختمان

 


 

نام ساختمان: دبستان اسما یاسوج

متراژ تقریبی (مترمربع): 1000

طرح بهسازی انتخابی: اصلاح سیستم کلافبندی و تقویت سیستم باربر جانبی با شاتکریت

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست